Prejsť na navigáciu ETP MB /Správa bytových domov /Založenie a zrušenie spoločenstva

Od založenia spoločenstiev vlastníkov bytov a NP až po zrušenie a likvidáciu spoločenstiev vlastníkov bytov a NP a výmaz z registra spoločenstiev

Vážený vlastník bytu a NP, život v bytových domoch je turbulentný........

nedávno nás oslovila skupina vlastníkov bytov a NP v bytovom dome s úlohou, aby sme vyko-nali všetky potrebné úkony smerujúce k založeniu spoločenstva vlastníkov bytov a NP. Pravdupovediac, ostali sme prekvapení, pretože sa domnievame, že výkon správy bytového domu prostredníctvom spoločenstiev vlastníkov je v zásade ustálený a stabilizovaný.

V poslednej dobe sa nám však častejšie stáva, že nás opakovane oslovuje skupina vlastníkov bytov a NP v bytovom dome alebo aktuálne slúžiaci predseda spoločenstva s úlohou, aby sme vykonali všetky potrebné úkony smerujúce k zrušeniu a likvidácii spoločenstva vlastníkov bytov a NP a výmazu spoločenstva z registra spoločenstiev vedenom príslušným správnym orgánom. Prečo je tomu tak? Odpoveď je jednoduchá, nie je záujem. Jednak chýbajú nadšené kapacity z minulosti na realizáciu správy bytového domu takýmto spôsobom a jednak vzťahy v bytových domoch sú tak vzťahovo komplikované, že skutočne šikovní ľudia s potrebnou odbornou erudíciou a nevyhnutnými komunikačno-manažérskymi zručnosťami nechcú a nemajú záujem do týchto vzťahov vstupovať.

Kto chce mať výsledky, za ktoré si zaslúži pochvalu od ostatných vlastníkov bytov v bytovom dome, musí spĺňať minimálne tieto kritériá:

  1. Skúsenosť a odbornosť je prvý predpoklad k vykonávaniu dobrej správy bytového domu;
  2. Softvér, primeraná počítačová vybavenosť a technicko-komunikačné zručnosti sú ďalším predpokladom poskytovať kvalitné služby vo sfére správy bytových domov;
  3. Dostatok času venovať sa podnetom, upozorneniam, reklamáciám, pripomienkam je naozajstnou skúškou každého správcu pri správe bytového domu.

Vážený vlastník bytu a NP, život v bytových domoch je dynamický........

pokiaľ ste presvedčený, že Vaše spoločenstvo vlastníkov komplexne príkladne funguje, považujte túto našu ponuku za bezpredmetnú (možno sa naša spoločnosť môže učiť od Vás), pokiaľ však cítite pri výkone správy rezervy, kontaktujte nás. Máte nefungujúce spoločenstvo? Prípadne sa vo Vašom bytovom dome už nenájde nikto, kto by mal chuť a záujem zabezpečovať chod Vášho spoločenstva, tak ako si to súčasná doba a znenie právnych predpisov vyžaduje? Neváhajte a spojte sa s nami. Zabezpečíme Vám zrušenie a likvidáciu Vášho spoločenstva z pozície likvidátora a výmaz spoločenstva z registra spoločenstiev. Sme pripravení Vás detailne oboznámiť so zásadami a postupom pri zrušení a likvidácii spoločenstva vlastníkov až po výmaz z registra spoločenstiev. Oboznámime Vás aj s možnosťou následnej správy bytového domu po likvidácii spoločenstva formou správcu bytového domu prostredníctvom pokojne aj našej spoločnosti. Správu bytového domu zodpovedne vieme a poctivo chceme robiť.


Chcete dostávať pravidelné informácie?
Prihláste sa do nášho newslettera ETP
Odborník je človek, ktorý vo veľmi malej oblasti urobil všetky chyby, ktorých sa je možné dopustiť. – Niels Bohr
2024 © ETP Management budov, s.r.o.
Tvorba web stránok a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.