Prejsť na navigáciu ETP MB /O správcovskej spoločnosti /Identifikačné údaje

Identifikačné údaje spoločnosti

Názov: ETP Management budov, s.r.o.

Sídlo: Záhradnícka 30, Bratislava 821 08

Štatutárny orgán: JUDr. PaedDr. Jozef Malich - konateľ

IČO: 35970707

DIČ: 2022104414

IČ DPH: SK2022104414

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu: 2629829050/1100

IBAN: SK62 1100 0000 0026 2982 9050

Zápis: OR SR, Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo: 38781/B 

Chcete dostávať pravidelné informácie?
Prihláste sa do nášho newslettera ETP
Odborník je človek, ktorý vo veľmi malej oblasti urobil všetky chyby, ktorých sa je možné dopustiť. – Niels Bohr
2024 © ETP Management budov, s.r.o.
Tvorba web stránok a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.