Prejsť na navigáciu ETP MB /O správcovskej spoločnosti /O správcovskej spoločnosti

O správcovskej spoločnosti

ETP Management budov, s.r.o. bola založená v roku 2005 výlučne na správu bytových domov. Spoločnosť pôsobí na území celého Bratislavského kraja teda všade tam, kde v prípade potreby dokážeme zo svojho sídla operatívne zasiahnúť. Správu bytových domov realizujeme aj prostredníctvom spoločnosti ETP Servis, s.r.o. , ktorá sa zameriava výlučne na správu novostavieb bytových domov a tiež prostredníctvom spoločnosti ETP Management bytových domov, s.r.o., ktorá vykonáva správu bytových domov v prípadoch, keď vlastníci preferujú, aby ich zmluvný partner nebol platca DPH.

Od svojho vzniku až do roku 2011 bolo sídlo spoločnosti na ul. Mlynské nivy 61 v Bratislave. Tam sme začínali, najskôr na jednom poschodí, o rok na dvoch poschodiach a keď sme tam končili mali sme prenajaté tri poschodia, čo už bola celá budova. Systematicky sme sa rozrastali, lebo výkon správy bytových domov to je predovšetkým zodpovednosť, spoľahlivosť, odbornosť, dochvíľnosť, presnosť, disciplína, otvorenosť, čestnosť a na týchto hodnotách staviame a bez týchto predpokladov nie je možné úspešne napredovať.

V roku 2009 sme sa stali jedným zo zakladateľov občianskeho združenia Asociácia správcov bytových domov. Združenie vzniklo s jediným zámerom ideovo spojiť jednotlivé správcovské spoločnosti pod stavovskú organizáciu a vo vzájomnej spolupráci zdokonaľovať a zjednocovať jednotlivé procesy výkonu správy bytových domov. Aj na tomto mieste pozývame každého kto má o to záujem, prispieť k rozvoju partnerských vzťahov medzi správcami s možnosťou ponúknuť a prezentovať svoj pohľad na správu bytových domov.

budova-etpV roku 2011 sme sa presťahovali do administratívnej budovy na Záhradníckej ul. č. 30 v Bratislave. Sme nielen bližšie k našim spravovaným domom, ale vďaka blízkym zástavkám prostriedkov hromadnej dopravy sme najmä bližšie k vlastníkom a ich potrebám. Nebytové priestory sú modernejšie, technicky lepšie vybavené s dostatočným zázemím prerokovať s dotknutými osobami záležitosti správy.

Neustále máme ambíciu výkon správy zlepšovať, kvalitatívne posúvať ďalej. To nie len fráza. Aj preto sme v roku 2012 úspešne absolvovali certfikačný audit systému manažérstva kvality ISO 9001 na predmet činnosti „Správa a údržba bytových domov“. Pri výkone správy týmto používajú naši zamestnanci stovky pracovných postupov a vzorových dokumentov, formulárov a písomnosti. Spoločne sme si vytýčili víziu ako chceme, aby tá správa vyzerala a viac ako rok sme to pomaly dávali do písomnej podoby. Dosiahli sme, že naši pracovníci vykonávajú činnosti správy jednotným a vopred predvídavým spôsobom. A neustále tieto procesy kriticky posudzujeme a následne vylepšujeme a rozširujeme.

O tom, že to so správou bytových domov myslíme naozaj vážne svedčí aj tá skutočnosť, že v súčasnosti vykonávame správu vo viac ako 250 bytových domov, čo predstavuje viac ako 9000 bytov, nebytových priestorov a garáží či garážových státí. Vnímame to nielen ako potvrdenie, že sme na dobrej ceste ale aj ako vážny záväzok, že vlastníci nám dôverujú a my ich nemôžeme sklamať.

Chcete dostávať pravidelné informácie?
Prihláste sa do nášho newslettera ETP
Odborník je človek, ktorý vo veľmi malej oblasti urobil všetky chyby, ktorých sa je možné dopustiť. – Niels Bohr
2024 © ETP Management budov, s.r.o.
Tvorba web stránok a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.