Prejsť na navigáciu ETP MB /O správcovskej spoločnosti /Slovo zakladateľa

Slovo zakladateľa

Spoločnosť, v ktorej od začiatku pôsobím, sa volá ETP Management budov, s.r.o. To ETP pre vysvetlenie znamená Ekonomický, Technický, Právny management budov t. j. názov, ktorý vecne označuje základne piliere správy akéhokoľvek bytového domu. Vytvoriť názov spoločnosti, dať mu dôveryhodný symbol, ktorý súvisí s vykonávanou činnosťou to je pri jej zakladaní tá ľahšia úloha. Realizovať však správu bytových domov t. j. jediný predmet činnosti, ktorý naša spoločnosť prakticky aj vykonáva - profesionálne, moderne, efektívne, prozákaznícky, v súlade s právnou úpravou a v súlade s očakávaniami vlastníkov bytov to už je úloha, ktorá je v tomto odvetí veľmi ťažko splniteľná, pre niekoho navždy nedosiahnuteľná. Z tohto dôvodu sa dnes môžeme v praxi stretnúť s vyslovene slabými správcovskými spoločnosťami, priemernými ale aj s dobrými , odborne zdatnými profesionálmi. Od roku 2000 kedy som začal pôsobiť v oblasti správy bytových domov sa vytrvalo pokúšam hľadať spôsoby , postupy a zákonitosti ako sa natrvalo ukotviť medzi tých, ktorých zákazníci z presvedčenia vyhľadávajú, od ktorých sa konkurencia bez obáv chce priučiť a tých ktorí udávajú trendy vo sfére správy bytových domov. Ťažko povedať či sa nám to darí, ale snažíme sa..

Celkom určite však viem, že ak ekonomický, technický a právny pilier výkonu správy má dobre fungovať, každý tento pilier musí mať v správcovskej spoločnosti oporu v personálnom substráte (t.j. v zamestnancoch), kancelársko – programovom zázemí (t. j. softwér, výpočtová technika, registratúrny poriadok) a vo vedení. Vysvetlím bližšie.

Zamestnanec, ktorý je erudovaný, rozhodný, samostatný, ochotný, iniciatívny, vzdelávaniachtivý to je dar pre každého zamestnávateľa. Ľudia sú najcennejšou zložkou nášho podnikania. Od začiatku fungovania si ich vyberáme sami. Najskôr sme preferovali takých ktorí mali skúsenosti zo správou, dnes si svojich ľudí vychovávame radšej sami. S niektorými nám to vyšlo pracujú u nás už dlho, s niektorými sme sa museli rozlúčiť, prípadne to vzdali sami. Každopádne však platí, že zamestnanec, ktorý akceptuje našu filozofiu správy a spôsob výkonu správy má u nás vytvorené v dobrom pracovnom prostredí všetky podmienky na to, aby mohol odviesť dobrú robotu a za takúto prácu môže očakávať nielen adekvátnu mzdu, benefity nad rámec mzdy ale aj primeraný sociálny program. Spoľahlivého, odborne zdatného a čestného zamestnanca si v spoločnosti vždy budem vážiť.

Kancelársko-programové zázemie je nevyhnutný predpoklad, k tomu aby sa ukázali výsledky správy v praxi. Zrozumiteľné účtovné výstupy, aktuálne programové zaznamenávanie technických a ekonomických skutočností o dome, moderná elektronická komunikácia, vhodne pracovné pomôcky ako i spoľahlivá správa registratúr musia byť pre dobru správcovskú spoločnosť samozrejmosťou.

Vedenie spoločnosti ma v rukách výber zamestnancov, investovanie do technickej podpory a určuje cestu ktorou sa výkon správy bude v spoločnosti uberať. Tomáš Baťa hovoril, že "pokiaľ chcete vybudovať dobrý podnik vybudujte najskôr seba.“ Nepochybujem, že väčšina spoločníkov, konateľov, riaditeľov má svoju osvietenú predstavu o spôsobe výkonu správy, nie som výnimka. Rád túto víziu každému potencionálnemu klientovi sprostredkovávam. Iba podľa tohto kritéria sa však pri výbere správcu nikdy neriaďte, porozprávajte sa s Vašim budúcim možným technikom a ekonómkou, ich sa pýtajte ako budú vykonávať správu Vášho domu u nich zisťujte aké majú podmienky a technickú podporu pre svoju prácu. Správu Vášho domu budú denno-denne vykonávať totiž oni, nie konateľ.

Správu bytových domov chceme robiť profesionálne, transparentne a poctivo. O tom nepochybujte. Je však nedosiahnuteľné aby napr. v 48 bytovom dome, kde je 48 vlastníkov, 48 osobností, 48 názorov nás takto vnímali všetci. Každý má jedinečný pohľad na to ako si ideálnu správu predstavuje. Ale snažíme sa, lebo sme spoločenstvo slušných, ochotných a pracovitých ľudí.

Jozef Malich, konateľ

Chcete dostávať pravidelné informácie?
Prihláste sa do nášho newslettera ETP
Odborník je človek, ktorý vo veľmi malej oblasti urobil všetky chyby, ktorých sa je možné dopustiť. – Niels Bohr
2024 © ETP Management budov, s.r.o.
Tvorba web stránok a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.