Prejsť na navigáciu ETP MB /Správa bytových domov /Cenník

Základný cenník služieb pre bytové domy s DPH

Štandardná mesačná odmena za výkon správy bytového domu
za byt individuálne
za nebytový priestor individuálne
za garáž / garážový box individuálne

Administratívne poplatky súvisiace resp. odvodené od výkonu správy bytových domov s DPH
za vystavenie potvrdenia o vysporiadaní úhrad 7,00 €
za vystavenie potvrdenia o veku domu 7,00 €
za vystavenie a zaslanie upomienky 3,32 € + poštovné
za kopírovanie dokladov 0,20 €/strana
za opravné vyúčtovanie v celom dome  z dôvodu na strane vlastníka          
6,00 €/byt/NP
spracovanie rozúčtovania UK podľa určených meradiel tepla za byt/NP
6,00 €/byt/NP
ročný poplatok za spracovanie podkladov k UK a TÚV
individuálne podľa veľkosti domu
založenie spoločenstva vlastníkov bytov a NP podľa § 8a ods. 8 zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a NP
1020,00 €
zrušenie a likvidácia spoločenstva vlastníkov bytov a NP v pozícii  likvidátora spoločenstva 1020,00 €
mesačný poplatok za službu www.poschodoch.sk 0,12 €/Byt/NP/Garáž
Chcete dostávať pravidelné informácie?
Prihláste sa do nášho newslettera ETP
Odborník je človek, ktorý vo veľmi malej oblasti urobil všetky chyby, ktorých sa je možné dopustiť. – Niels Bohr
2019 © ETP Management budov, s.r.o.
Tvorba web stránok , redakčný systém a PPC reklama od firmy AlejTech, spol. s r.o.