Prejsť na navigáciu ETP MB /Aktuality /Vyúčtovanie úhrad za plnenia 2015

Vyúčtovanie úhrad za plnenia 2015

Vážený vlastník bytu a nebytového priestoru,

v týchto dňoch prípadne už aj skôr sme Vám doporučenou poštovou zásielkou odoslali spracované vyúčtovanie úhrad za plnenia spojené s užívaním  bytu resp. nebytového priestoru za rok 2015.

Súčasťou zásielky je:

             -        sprievodný list konateľa spoločnosti k spracovanému vyúčtovaniu

-  vyúčtovacia faktúra za byt/ nebytový priestor a garáž/parkovacie státie s vyčísleným preplatkom/nedoplatkom. K preplatku/nedoplatku je započítaný stav vášho konta k 30.4.2016 (porovnanie predpisov a vašich úhrad za uvedené obdobie). Preplatky vám zašleme v priebehu 30 dní na vaše bankové účty. Nedoplatky je potrebné uhradiť na účet bytového domu v termíne do 30 dní odo dňa doručenia vyúčtovania.

-     správa o činnosti správcu za rok 2015 s podrobným prehľadom čerpania fondu údržby a opráv

-      sumárna analýza platieb  - prehľad predpisov a vašich úhrad za obdobie od 1.1.2015 do 30.4.2016

-        príloha k vyúčtovaniu nákladov za teplo

-        grafické znázornenie odberu tepla – porovnanie rokov 2014 a 2015

-      predpis úhrad za plnenia  platný od 1.7.2016 – pre byty a nebytové priestory  V prípade zmeny Vašich zálohových platieb sme tieto zmeny vykonali   na základe vyúčtovaných nákladov v roku 2015, vašich spotrieb teplej a studenej vody, spotreby tepla a podľa počtu nahlásených osôb.

 V prípade nejasností alebo doplňujúcich otázok k spracovanému vyúčtovaniu úhrad za plnenia za rok 2015 nás prosím  kontaktujte osobne, telefonicky prípadne e-mailom. Všetky kontaktné údaje máte k dispozícii na doručenom vyúčtovaní úhrad za plnenia, vo vývesnej skrinke v bytovom dome resp. na našom webovom sídle.

 ETP Management budov, s.r.o.

Chcete dostávať pravidelné informácie?
Prihláste sa do nášho newslettera ETP
Odborník je človek, ktorý vo veľmi malej oblasti urobil všetky chyby, ktorých sa je možné dopustiť. – Niels Bohr
2018 © ETP Management budov, s.r.o.
Tvorba web stránok , redakčný systém a PPC reklama od firmy AlejTech, spol. s r.o.